Avdelningar

Villa Villekulla

 

På Villa Villekulla går 18 stycken barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar My, Emeli, Johanna och Ida.

Ni når oss på mobilnr: 073-149 90 01.

När barnen börjar på Villa Villekulla är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. På Villa Villekulla ser vi barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande i fokus.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den(Lpfö10).

Mattisborgen

På Mattisborgen går i dagsläget 22 barn i åldrarna 2-4 år. Här arbetar Selam, Lisabeth, Ellinor och Nellie. Ni når oss på

mobilnr: 073-149 90 03.

Vi arbetar mestadels indelade i två mindre grupper. Varje termin arbetar vi tematiskt och i det arbetet väver vi samman strävansmålen i Läroplanen för förskolan med barnens intresse. Barnen på vår avdelning har stort inflytande över sin dag och vi strävar efter att stärka varje barns tilltro till sig själv och sin egen förmåga att lyckas!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Lpfö10).

Junibacken

På avdelningen Junibacken går 19 barn i åldrarna 4-5 år.  Här arbetar Ida, Emily och Carola.

Ni når oss på mobilnr. 073-149 90 02.

Hos Junibacken arbetar vi mycket skolförberedande och vi tar på ett lekfullt sätt in bokstäver och siffor som en naturlig del i vardagen. Hos oss står barnens egna ansvar i fokus och vi satsar mycket på att de ska känna sig självständiga.

Något som ständigt genomsyrar verksamheten är att ha en trygg barngrupp där alla kan leka med alla, detta gör vi genom samarbetsövningar och gemensamma lekar. Vi har utflykt en dag i veckan. Ibland tar vi då en tur med bussen in till stan för att besöka olika utflyktsmål.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.  (Lpfö10).