Avdelningar

Villa Villekulla

 

På Villa Villekulla går 17 stycken barn i åldrarna 1-3 år (födda 2013 och 2014). Här arbetar My, Sara E och Lovisa.

Ni når oss på mobilnr: 073-149 90 01.

När barnen börjar på Villa Villekulla är det många nya intryck. Därför ligger fokus på att få barnen trygga med pedagogerna, förskolans inne- och utemiljö samt de andra barnen. För att barnen ska bli trygga skapar personalen goda relationer med varje enskilt barn och intar ett nära arbetssätt där barnet står i centrum. På Villa Villekulla ser vi barnen som kompetenta individer där barnens utveckling och lärande i fokus.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den(Lpfö10).

Mattisborgen

På Mattisborgen går i dagsläget 22 barn i åldrarna 2-4 år. Här arbetar Carola, Lisabeth och Sara T. Ni når oss på

mobilnr: 073-149 90 03.

Vi arbetar mestadels indelade i två olika lärgrupper. Varje termin arbetar vi tematiskt och i det arbetet väver vi samman strävansmålen i Läroplanen för förskolan med barnens intresse. Barnen på vår avdelning har stort inflytande över sin dag och vi strävar efter att stärka varje barns tilltro till sig själv och sin egen förmåga att lyckas!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Lpfö10).

Junibacken

På avdelningen Junibacken går 18 barn födda 2010 och 2011. Här arbetar Ida, Karoline, Emeli.

Ni når oss på mobilnr. 073-149 90 02.

Hos Junibacken arbetar vi mycket skolförberedande och vi tar på ett lekfullt sätt in bokstäver och siffor som en naturlig del i vardagen. Hos oss står barnens egna ansvar i fokus och vi satsar mycket på att de ska känna sig självständiga.

Något som ständigt genomsyrar verksamheten är att ha en trygg barngrupp där alla kan leka med alla, detta gör vi genom samarbetsövningar och gemensamma lekar. På torsdagar har vi utflykt då vi även i den mån det går gärna tar en tur med buss in till stan för att besöka olika utflyktsmål.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.  (Lpfö10).